<< back to list

Evaluacija uspesnosti edukacije psihoterapeuta u primeni Radix psihoterapeutshog metoda

Type: Dissertation

Title: Evaluacija uspesnosti edukacije psihoterapeuta u primeni Radix psihoterapeutshog metoda

Author: Klisic-Dordevic, Ljiljana

Date: 1989
Purpose: Univerzitet u Beogradu: Medicinski fakultet, Beograd, Jugoslavija

Reference for thesis or dissertation:

Length: 147 pp

Abstract

U ovom radu predstavljamo teorijsku osnovu Radix metoda i istrazujemo psihoanaliticke ideje iz kojih je proistekao Rajhov rad, Kelijeve vazne doprinose ,neo-rajhijanski razvoj i dalje razrade. U elaboraciji Radix edukacije,koju je razvio C.Keli u Radix institutu, mi smo upotrebili 10 tehnika za uvod u edukaciju. One su malo modifikovane da bi se uklopile u kulturu i obrazovanje u nasoj zemlji. Trenirano je 10 klinickih psihologa u ovim uvodnim tehnikama a njihov rad sa klijentima je pracen,istrazivan i meren. Imali smo kontrolnu grupu.
Procena je pokazala da teorijsko ucenje o Radixu je za uspeh u terapiji bilo manje znacajno nego prakticni rad sa klijentima koji se supervizirao. Ovi rezultati su poredjeni sa drugom savremenom studijom koja je takodje pokazala da je

Details

Author's institution: Ph D. doktorska disertacija
Contact:
Language: Srpski
Country origin: Jugoslavija

Entry number: 1131
English version: 1132

Entry source: Ljiljana Klisic
Entered by: Courtenay Young
Entry date: 11 September 1998

Key Phrases: Radix - istrazivanje - Rajh - anksioznost - testovi - telesna psihoterapija - empatija -edukacija
References: bibliografija,rezultati testova, klijentovi opisi
Other information: